Thi viết trong tuyển dụng ở Nhật: CAB/GAB

Có lẽ ai đi xin việc ở Nhật cũng thuộc lòng quy trình mùa tuyển dụng ở Nhật: Nộp entry sheet → Làm bài test → Phỏng vấn → Naitei (Nainaitei). Trong hàng trăm hàng ngàn hồ sơ gửi về, để chọn ra những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của mình, các công ty thường áp dụng 1 phương pháp đó là làm bài thi viết (筆記試験). Bài thi này không nhằm đánh giá học lực của ứng viên mà thường có những đặc trưng riêng nhằm chọn ra được những ứng viên có tiêu chí phù hợp nhất với yêu cầu của công ty. Trước đây, Tomoni đã từng giới thiệu chung về các hình thức của bài thi viết. Trong bài lần này, chúng ta cùng đi sâu hơn, cùng tìm hiểu về 1 loại hình thức test có tên gọi là CAB/GAB mà các công ty IT hay các công ty về thương mại, chứng khoán thường áp dụng để chọn lọc ứng viên nhé.

Tham khảo: Vai trò của thi viết trong tuyển dụng ở công ty Nhật

CAB/GAB là gì?

CAB/GAB là tên gọi của 1 hình thức thi tuyển dụng do công ty Nhật Bản SHL cung cấp, được các công ty áp dụng trong quá trình tuyển dụng nhằm đánh giá năng lực tổng hợp của các ứng viên.

CAB là dạng bài thi dành cho các công việc liên quan đến máy tính, thường được các công ty về xử lý dữ liệu, quản lý hệ thống… áp dụng, bao gồm bài thi về kiểm tra năng lực (tính nhẩm, quy luật, bảng mệnh lệnh, mật mã) và kiểm tra tính cách (性格テスト).

GAB là dạng bài thi kiểm tra tính cách tổng hợp, thường được các công ty về thương mại, chứng khoán, đầu tư... áp dụng, bao gồm bài kiểm tra năng lực (ngôn ngữ và tính toán) và kiểm tra tính cách.

CAB/GAB cũng có 2 hình thức là làm bài thi trên giấy và trên máy tính (gọi là web-CAB, web-GAB). Thời gian làm bài thi trên máy tính thường ngắn hơn so với làm bài thi trên giấy (CAB là 95 phút, web-CAB là 72 phút, GAB là 90 phút và web-GAB là 80 phút).

Cả 2 dạng thi CAB/GAB đều có 1 điểm chung đó là chú trọng kỹ năng xử lý nhanh thông tin. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ cho dạng bài thi này thì sẽ khó có thể đạt được kết quả tốt vì thời gian cho mỗi câu hỏi không nhiều, đỏi hỏi phải xử lý rất nhanh. Vậy CAB/GAB gồm những dạng câu hỏi nào? Chúng ta cùng xem các ví dụ cụ thể dưới đây nhé.

Ví dụ về các dạng câu hỏi của CAB
Tính nhẩm

Đây là dạng câu hỏi gần như đơn giản nhất của bài thi. Thi giấy là 50 câu hỏi trong 10 phút, tương đương 12 giây 1 câu. Web-CAB là 9 phút với 50 câu hỏi, tương đương 10.8 giây 1 câu. Câu trả lời gồm 5 phương án lựa chọn. Chúng ta thử xem ví dụ cụ thể sau:

問1
16,629÷241=
A 69 B 79 C 49 D 102 E 57
問2
0.96÷3×2=□×□(□には同じ数字が入る)A 0.9 B 0.3 C 0.6 D 0.5 E 0.8
Đáp án:  問1 A 問2 E
Quy luật

Dạng câu hỏi về quy luật, đối với thi giấy là 40 câu trong 15 phút, Web-CAB là 30 câu trong 12 phút. Các dạng câu hỏi thường có 4 quy luật sau:

・Xoay vòng: hình vẽ xoay vòng theo 1 góc độ nhất định
・Di chuyển: hình vẽ di chuyển theo 1 quy luật toán học
・Di chuyển đồng thời: di chuyển đồng thời sang trái phải lên xuống hoặc chéo
・Tăng giảm: hình vẽ tăng giảm số lượng theo quy luật

Nắm vững những quy luật trên và áp dụng hợp lý sẽ giúp các bạn tìm ra đáp án nhanh và chính xác. Chúng ta cùng xem xét ví dụ cụ thể sau: (Tìm hình phù hợp với ô chứa dấu ? )

 

上の図形群はある論理的な順序で配置されています。そのうちの1つが空欄になっています。
空欄に入る、図形群の論理的な配列を満たす図形を1つ選びなさい。
Đáp án: C
Giải thích: Hình tròn di chuyển lần lượt theo chiều kim đồng hồ và đổi màu theo quy luật xanh - cam - 
xanh - cam - xanh. --> đáp án là C.

 

Bảng mệnh lệnh

Câu hỏi dạng bảng mệnh lệnh khi làm bài thi giấy là 20 phút với 50 câu hỏi, Web-CAB là 36 câu hỏi trong vòng 15 phút.

Ví dụ: Cho 1 dãy các hình vẽ và 1 dãy các mệnh lệnh. Ý nghĩa các mệnh lệnh ở bên phải. Sau khi thực hiện lần lượt hết các mệnh lệnh thì kết quả cuối cùng là hình nào trong số các hình sau?

次の問題は縦に並べられた1つ以上の図形からなっています。上から順に命令を実行し、すべての命令を
実行した結果得られる図形群を次から選びなさい。なお、各命令の意味は命令表を参照してください。

選択肢

Đáp án: A

Giải thích: Các mệnh lệnh lần lượt như sau:

Mệnh lệnh 1 (huỷ mệnh lệnh bên dưới) → Huỷ bên trên (Mệnh lệnh này bị huỷ) → Huỷ bên dưới → Đảo ngược trái phải (mệnh lệnh này bị huỷ) → kết thúc là hình không bị thay đổi. Đáp án là A (hình giữ nguyên).

Mật mã

Dạng câu hỏi mật mã khi thi giấy là 20 phút với 39 câu hỏi, Web-CAB là 16 phút với 30 câu hỏi.

Các dạng điển hình của dạng này bao gồm:

・Xoay vòng: Hình vẽ xoay vòng 90 độ
・Màu sắc: Màu sắc đảo ngược
・Độ lớn: Hình vẽ to ra hoặc nhỏ đi
・Tăng giảm: Tăng giảm số lượng hình vẽ hoặc ký tự
・Ký tự: Sắp xếp ngược lại, chữ số tăng lên
・Hình vẽ biến đổi: hình tam giác biến thành hình tròn, hình vuông biến thành hình tròn…

Cụ thể chúng ta cùng xem ví dụ sau:

(Biểu tượng hình tròn giữa hình vuông bên dưới là một cách ký hiệu được thực hiện cho hình bên trái. Với cách ký hiệu này, hình bên trái thay đổi theo biểu tượng theo hướng mũi tên.)

下の正方形の間にある円形の記号は、左の図形に対してなされる暗号命令です。この暗号により、左の
図形は矢印の方向へ記号に従い変化します。

 

以下の暗号図から暗号の意味を解読し、下の設問の空欄に入る選択肢を1つ選びなさい。
(Giải ý nghĩa ký hiệu bên dưới và tìm đáp án thích hợp)

Đáp án: E

Giải thích: Từ bảng phía trên có thể suy ra:

Dấu “+” là ký hiệu việc đảo ngược màu từ đen sang trắng, dấu “÷” là việc phóng to hình, dấu “ー” là ký hiệu việc thêm đường kẻ vào hình vẽ. Từ đó có thể tìm ra đáp án là E (thêm đường kẻ ngang vào hình vuông).

Ví dụ về các dạng câu hỏi của GAB

Dạng bài thi GAB bao gồm 2 phần là ngôn ngữ và tính toán.

Ngôn ngữ

Đối với phần ngôn ngữ, sẽ có 15 phút đọc cho 8 đoạn văn (thi giấy) hoặc 25 phút đọc 13 đoạn văn (web-GAB). Mỗi đoạn văn dài lại có 4 câu hỏi tương ứng nên thời gian suy nghĩ cho mỗi câu chỉ khoảng 30 giây. Tuy là ngôn ngữ nhưng không phải kiến thức về kanji hay ngữ pháp, mà nội dung về tư duy logic, suy luận.

Ví dụ: (Đọc đoạn văn sau và trả lời chọn các phán đoán A B hay C cho các câu hỏi từ 1 đến 4)

次の文章を読み、続く設問それぞれについて、以下のA、B、Cのいずれかに当てはまるか判断し、
その記号を1つ選びなさい。なお、自分の価値観や常識、細かい言葉じりで判断しないでください。
A:本文の内容から明らかに正しい、または正しい内容が含まれている
B:本文の内容から明らかに間違っている、または間違った内容が含まれている
C:本文の内容からは、正しいか間違っているか判断できない外国人旅行者にとって日本は不便な国だ
といわれる。しかし、実際はどうだろうか。公衆トイレは無料で提供され、レストランでは無料で水が
飲める。便利であるとは絶対的な価値観ではなく、比較して初めて成り立つのではないか。私が日本の
便利さに関して考察できるのも、異国を実際に経験し比較できるからに他ならない。すなわち価値観を
検討する際には必ず比較という過程が必要となる。しかしながら比較から物事が語られることは意外に
少ないのではないだろうか。
1 日本は便利な国だ
2 比較することで初めて価値観を検討できる
3 外国では無料でトイレを使えない
4 筆者は海外生活を経験していない

Đáp án: 1 C 2 A 3 C 4 B

 

Tính toán

Dạng câu hỏi tính toán GAB bao gồm 20 câu hỏi trong 20 phút (thi giấy) hoặc 35 câu hỏi trong 35 phút (thi web-GAB).

Ví dụ: (Đọc bảng thông tin dưới đây về tình hình thù lao nhậm chức ở nước ngoài của 1 công ty sản xuất và trả lời cho câu hỏi: Tổng thù lao nhậm chức ở chi nhánh ở nước E là bao nhiêu?)

次の表は、あるメーカーの海外支社の社員数、海外赴任手当などをまとめたものである。

【各国海外支社 一覧】

E国の支社における海外赴任手当総額はいくらと推定できるか。
A 100万 B 286万 C 330万 D 216万 E 420万

Đáp án: D
Gợi ý: Tìm ra công thức tính tổng thù lao nhậm chức ở chi nhánh nước ngoài là:
Tổng thù lao = (Tổng số nhân viên - số nhân viên bản địa) x chỉ số giá cả x Hằng số (6 vạn yên)
 = 216 vạn yên.

 

Kết

Sau khi đọc xong hết các ví dụ, các bạn thấy dạng thi CAB/GAB này sao? Khó đúng không nào? Đúng là khó, nhưng chỉ với những bạn nào chưa gặp dạng câu hỏi này bao giờ. Nếu chúng ta nắm được và làm quen với từng dạng câu hỏi thì nó sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Hiện nay, ngày càng nhiều các công ty Nhật Bản áp dụng bài thi viết để chọn lọc các ứng viên, việc chuẩn bị tốt cho bài thi viết này giúp ích rất nhiều cho ứng viên, tránh được trường hợp bị loại đáng tiếc khi không có kết quả bài thi viết tốt. Ngược lại, khi đạt kết quả cao sẽ tạo ấn tượng tốt trước khi vào vòng phỏng vấn.

Về sách tham khảo thì các bạn có thể tìm mua bản mới nhất (cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020) trên trên Amazon hoặc nếu tiết kiệm thì cũng có thể tìm mua bản cũ của các năm trước ở cửa hàng Book off. Điều quan trọng là làm quen được các dạng câu hỏi để có thể giải trong thời gian nhanh nhất.

Link Amazon sách tham khảo CAB GAB bản dành cho năm 2019năm 2020

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...