Chủ đề: xu hướng chuyển việc trong mùa Covid-19

 Xuất hiện từ cuối tháng 12/2019, cho đến hiện tại, sự lây lan của virus Corona vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Ngược lại tình hình lây lan ngày càng diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và Nhật Bản. Điều này khiến các công ty buộc phải phá sản hoặc có nguy cơ phá sản, dẫn đến một lượng lớn người lao động đứng trước nguy cơ mất việc. Riêng các công ty vẫn đang hoạt động kinh doanh lại có xu hướng thu hẹp kinh doanh và hạn chế…

Loading...