Chủ đề: Tiếng Việt cho trẻ ở nước ngoài

     “Những người đang sống ở nước ngoài như chúng ta ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, còn có quá nhiều ràng buộc về mặt pháp lý cần phải trải qua, có quá nhiều điều chúng ta chưa có kinh nghiệm ứng phó. Vì thế, hãy luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng: dự phòng tài chính cho gia đình, dự phòng về giáo dục cho bản thân, đầu tư giáo dục cho con cái, để bản thân luôn chủ động trong mọi tình huống bạn nhé.” Mối lương duyên mang tên Nhật Bản Năm…

Loading...