Chủ đề: tỉ lệ naitei 2022

 Vậy là năm nay là năm thứ hai các bạn sinh viên đại học phải tiến hành các hoạt động xin việc dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chủng mới. Cùng với các thay đổi trong đại dịch, hầu hết các cuộc phỏng vấn tuyển dụng cũng được thay đổi thành hình thức online. Nhờ đó, các sinh viên có nhiều cơ hội được phỏng vấn hơn, nhưng cũng lo lắng rằng không thể hiểu hết về công việc và công ty sẽ gắn bó nếu chỉ có thể tham gia trực tuyến như tình hình hiện nay.…

Loading...