Chủ đề: Shinkoku kakutei

 Hẳn nhiều bạn đã biết tháng 2, tháng 3 hằng năm là thời gian có thể đăng ký khai thuế (申告確定)và xin hoàn thuế. Những năm trước đây, mọi người thường phải trực tiếp đem các giấy tờ cần thiết tới sở thuế để làm thủ tục vào các khung giờ hành chính. Điều này gây khó khăn cho các bạn đã đi làm vì thường sẽ phải xin nghỉ phép nửa ngày hoặc 1 ngày mới có thể đi được. Để giảm thời gian chờ đợi cho người dân tại các sở thuế mỗi khi đến thời hạn khai…

Loading...