Chủ đề: quấy rối

Những bạn đã đi làm trong các công ty, đã bao giờ gặp phải trường hợp bị cấp trên hay sempai của mình quấy rối, lạm quyền bắt nạt chèn ép? Ví dụ như thường xuyên bị quát mắng vô lý, hay thậm chí bị đụng tay đụng chân, bị yêu cầu phải làm việc quá sức, bị cách ly khỏi môi trường làm việc và các đồng nghiệp khác,…? Đó đều được xem là những hành động bắt nạt, chèn ép ở nơi làm việc, tiếng Nhật là パワーハラスメント (gọi tắt là パワハラ tiếng Anh: power harassment). Nếu không…

Loading...