Chủ đề: nhà trẻ tại Nhật

   Đối với các gia đình có con nhỏ vừa mới sang Nhật, thì việc sang Nhật gửi bé nhỏ đi nhà trẻ có dễ không, mức học phí thế nào,…là vấn đề rất được quan tâm.    Như trong bài viết về gửi trẻ ở Nhật mà MPKEN đã từng chia sẻ trước đây, thì hệ thống nhà trẻ của Nhật gồm có các trường gọi nôm na là trường công – học phí được tính theo mức thuế bố mẹ đóng năm trước đó, và trường tư – học phí được mặc định chung (nói là “gọi nôm na”…

Loading...