Chủ đề: Kiểm tra lương hưu

 Đối với người nước ngoài sống tại Nhật, việc kiểm tra và chi trả các khoản thuế, lương hưu luôn là vấn đề được lưu tâm nhất. Đặc biệt, với những người không có ý định lưu trú lâu dài tại Nhật, việc bắt buộc tham gia chế độ lương hưu (nenkin) luôn là việc khá miễn cưỡng. Mặc dù khi về nước có thể làm thủ tục hoàn lại nenkin, nhưng vẫn xảy ra tình trạng quên đóng nenkin hay cố tình không đóng, nên đến khi làm thủ tục gia hạn hay đổi mới visa lại tốn thời…

Loading...