Chủ đề: Kabuki Yoko-o

“Chỉ có bản thân bạn mới biết rõ nhất 2 điều: KHẢ NĂNG MÌNH CÓ LÀ GÌ và MÌNH THẤY HAPPY NHẤT KHI LÀM CÔNG VIỆC GÌ. Dù muộn cũng không sao, nhưng nhất định phải tự trả lời cho chính mình 2 câu hỏi trên, trước khi tiến đến bước cuối cùng là DÁM QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC NHỮNG NGÃ RẼ. Chỉ khi được làm điều mình thực sự yêu thích và kết hợp được cả năng lực của mình, chúng ta mới có thể lâu bền và bứt phá khỏi những giới hạn.” TỪ KIẾN TRÚC RẼ NGANG QUA…TIẾNG…

Loading...