Chủ đề: hoc tieng Nhat de nhu an banh

“Sau tất cả những gì đã trải qua, mình vẫn thấy rất may mắn vì trong 3 năm ở Nhật làm thực tập sinh, mình đã dành thời gian học thật tốt tiếng Nhật. Chính vì nhờ có nó, mà mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, khi toàn bộ vốn liếng, tiền của tiết kiệm được trong mấy năm đi làm đều đã không còn”. NHỮNG LỜI MỜI HỢP TÁC SAU KHI VỀ NƯỚC  8 năm trước, cũng thời điểm này, vào cuối năm 2016, mình đã có dịp được chia sẻ những kinh nghiệm của…

Loading...