Chủ đề: giảm thuế

Nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình do lạm phát tăng cao và kéo dài, Chính phủ Nhật đã quyết định giảm thuế theo mức cố định, áp dụng từ tháng 6/2024.  Cụ thể, Chính phủ sẽ giảm thuế 4 man/người cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc. Trong đó tiền thuế thu nhập cá nhân được giảm 3 man, thuế cư trú được giảm 1 man. Với các gia đình được miễn thuế cư trú, không đủ điều kiện giảm thuế theo chính sách này sẽ được nhận trợ cấp 7 man/hộ.  Các hộ này…

Các bạn đi làm tại Nhật, hàng năm đều sẽ phải nộp 2 khoản thuế là thuế thu nhập (所得税 しょとくぜい) và thuế thị dân (住民税 じゅうみんぜい). Và để thuế thị dân bằng 0, thì thường chúng ta sẽ phải điều chỉnh để sao cho mức thu nhập chịu thuế trong năm dưới mức miễn thuế thị dân của shi mình – gọi là 非課税限度額 ひかぜいげんどがく. Cách điều chỉnh thu nhập chịu thuế dựa theo đăng ký số người phụ thuộc như nào, Tomoni sẽ giới thiệu kỹ hơn trong bài viết này nhé! Trước tiên, chúng ta cần xác định…

Loading...