Chủ đề: điểm yếu

Tiếp nối series top  câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc tại Nhật, lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem với câu hỏi liên quan đến sở đoản, kinh nghiệm làm thêm rồi trải nghiệm thất bại thì chúng ta sẽ phải trả lời ra sau để không bị lan man mà vẫn trả lời đầy đủ ý cho nhà tuyển dụng. >> Link: Top 50 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc ở Nhật (phần 1) > Link: Top 50 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc ở Nhật (phần 3) >> Link: Top…

Loading...