Chủ đề: đi trẻ

  Tiếp theo phần 1 về một số khái niệm cơ bản về nhà trẻ ở Nhật, nội dung hôm nay xin tiếp tục chia sẻ về vấn đề “đăng ký xin nhà trẻ”. Như đã nói ở phần, đối với các bé trên 3 tuổi (lưu ý xem lại phần tính tuổi nhà trẻ ở Nhật ở phần 1), do có thể gửi ở cả Hoikuen và Yochien, nên tình hình đơn giản đi rất nhiều, tỉ lệ cạnh tranh để được vào Hoikuen cho bé trên 3 tuổi cũng thấp hơn các lứa tuổi khác.    Vì vậy,…

Loading...