Chủ đề: đăng kí 10 man

Hiện tại các thông tin về khoản tiền hỗ trợ 10 man của Chính phủ Nhật mà người nước ngoài có visa trên 3 tháng cũng là đối tượng nhận hỗ trợ là một chủ đề nhiều bạn Việt quan tâm. Để các bạn có thể hiểu tổng quát quá trình cũng như phương thức nhận hỗ trợ Tomoni đã tổng hợp đầy đủ những thông tin liên quan đến việc đăng kí dưới đây để các bạn tham khảo. Mục lục Thông tin tổng quan về đối tượng, thời gian, cách thức nhận hỗ trợ Phương thức đăng kí…

Loading...