Chủ đề: Đại học Công nghiệp Aichi

Thi đầu vào không quá khó lại học được ngành học tương đối dễ tìm việc tại Nhật Bản, trường Đại học Aichi Kouka với các thế mạnh về cơ khí, chế tạo máy móc, robot, và công nghệ 3D là một trường đáng được chú ý, đặc biệt đối với lưu học sinh. Khu vực Aichi là khu vực có mức sống dễ dàng cho các bạn sinh viên, đây cũng được coi là khu vực trung tâm về công nghệ sản xuất của Nhật Bản. Đây là bài viết nằm trong series giới thiệu về các trường đại…

Loading...