Chủ đề: Cách tính tiền tăng lương ở công ty Nhật

 Khi làm việc tại Nhật, hẳn sẽ có rất nhiều điều chúng ta cần phải thích nghi, học hỏi lại từ đầu cho phù hợp với môi trường, văn hóa của công ty Nhật, đặc biệt là các quy định về các điều khoản tính tiền lương tăng ca vì cách tính của Nhật và Việt hoàn toàn khác nhau… Mặc dù các điều khoản sẽ được ghi đầy đủ trong hợp đồng nhưng vì hạn chế về tiếng Nhật, các thuật ngữ chuyên dụng… khiến cho người lao động khó nắm bắt và hiểu thấu đáo được nội dung.…

Loading...