Chủ đề: bảo hiểm xã hội

Nộp bảo hiểm và nenkin là nghĩa vụ của người lao động khi làm việc tại Nhật được quy định bởi phát luật Nhật Bản. Tuy nhiên, việc tính tiền bảo hiểm và nenkin vẫn gây nhiều hoang mang cho người lao động, nhất là trong các trường hợp xin nghỉ việc/chuyển việc mà việc tính bảo hiểm, nenkin rất khác nhau. Vậy dựa vào thời điểm nghỉ việc/ chuyển việc mà số tiền nenkin và bảo hiểm bị khấu trừ sẽ khác nhau như thế nào? Cùng tìm hiểu ở phần dưới đây nhé. Tiền bảo hiểm xã hội…

 Bảo hiểm xã hội là một phần quen thuộc trong các chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia, có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, đây là chính sách lớn với nhiều quy định phức tạp nên có thể nhiều lúc chúng ta không thể hiểu cặn kẽ các nội dung trong chính sách này. Thêm vào đó, với những người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản, cần hiểu được rõ sự khác biệt trong chính sách của từng quốc gia để có thể nắm rõ hơn…

   Khi đi làm tại công ty ở Nhật, việc tham gia bảo hiểm xã hội (社会保険)là quyền lợi cơ bản đối với 1 nhân viên chính thức (正社員). Tuy nhiên, các bạn có biết rằng, hiện nay người lao động ngắn hạn (短時間労働者)cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội (bảo hiểm sức khỏe 健康保険、bảo hiểm lương hưu 厚生年金) nếu thỏa mãn 1 vài điều kiện nhất định? Những điều kiện đó là gì? Những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội cụ thể ra sao? Tomoni sẽ giải thích cho các bạn cụ thể…

Loading...