Chủ đề: bảo hiểm xã hội

 Bảo hiểm xã hội là một phần quen thuộc trong các chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia, có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, đây là chính sách lớn với nhiều quy định phức tạp nên có thể nhiều lúc chúng ta không thể hiểu cặn kẽ các nội dung trong chính sách này. Thêm vào đó, với những người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản, cần hiểu được rõ sự khác biệt trong chính sách của từng quốc gia để có thể nắm rõ hơn…

   Khi đi làm tại công ty ở Nhật, việc tham gia bảo hiểm xã hội (社会保険)là quyền lợi cơ bản đối với 1 nhân viên chính thức (正社員). Tuy nhiên, các bạn có biết rằng, hiện nay người lao động ngắn hạn (短時間労働者)cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội (bảo hiểm sức khỏe 健康保険、bảo hiểm lương hưu 厚生年金) nếu thỏa mãn 1 vài điều kiện nhất định? Những điều kiện đó là gì? Những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội cụ thể ra sao? Tomoni sẽ giải thích cho các bạn cụ thể…

Loading...