Chủ đề: báo cáo

MỤC LỤC Ho-ren-so là gì? Tại sao Ho-ren-so lại quan trọng? Lưu ý khi Ho-ren-so Lý do không thực hiện tốt Ho-ren-so Tổng kết 1. Ho-ren-so là gì? Ho-ren-so viết tắt của 3 từ 報告・連絡・相談, có nghĩa là Báo cáo – Liên lạc -Trao đổi. 報告 (Báo cáo): là báo cáo lại quá trình và kết quả công việc. Trình tự báo cáo là cấp dưới báo cáo lên cấp trên, kohai báo cáo cho sempai. VD: Báo cáo lại tiến độ hoàn thành tài liệu do cấp trên yêu cầu 連絡 (Liên lạc): là thông báo nội dung thông tin một cách…

Loading...