Chủ đề: 金融危機

Bài viết thứ 2 này tập trung vào giai đoạn cuối những năm 1990. Hậu quả của bong bóng kinh tế bắt đầu với nợ xấu, khủng hoảng tài chính, giảm phát, nhưng phần đông mọi người đều không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của nó. Xem thêm: Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Heisei (Phần 1) Mục lục Nỗ lực đối với những khoản nợ xấu quá hạn Xảy ra khủng hoảng tài chính Lịch sử trước giảm phát Thách thức đối với việc cải cách cơ cấu của Nội các Hashimoto Bài học cho đến hiện nay…

Loading...