Chủ đề: バブル崩壊

Bài viết thứ 2 này tập trung vào giai đoạn cuối những năm 1990. Hậu quả của bong bóng kinh tế bắt đầu với nợ xấu, khủng hoảng tài chính, giảm phát, nhưng phần đông mọi người đều không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của nó. Xem thêm: Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Heisei (Phần 1) Mục lục Nỗ lực đối với những khoản nợ xấu quá hạn Xảy ra khủng hoảng tài chính Lịch sử trước giảm phát Thách thức đối với việc cải cách cơ cấu của Nội các Hashimoto Bài học cho đến hiện nay…

Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về nền kinh tế của thời kỳ Heisei (từ tháng 1 năm 1989 đến tháng 4 năm 2019) qua 5 bài viết trong series này. Việc nhìn lại thời kì Heisei có thể giúp chúng ta nhận ra một số bài học cho chính sách hiện nay. Đầu tiên, nền kinh tế Nhật Bản trong thời kì Heisei phải đối mặt với nhiều thử thách. Những vấn đề như giảm phát, cải cách an sinh xã hội – tài chính, đối sách về vấn đề giảm dân số, phát triển kinh tế địa phương…

Loading...