Quy định

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN:

TOMONI là trang web được vận hành bởi Tổ chức phi lợi nhuận MPKEN( dưới đây gọi tắt là MPKEN). Khi sử dụng các thông tin – dịch vụ trên website, xin vui lòng tuân thủ những quy định dưới đây của chúng tôi.

  • VỀ TÁC QUYỀN:

Tác quyền (và các quyền lợi khác) liên quan tới các nội dung đăng tải trên Tomoni, bao gồm các đoạn văn bản, hình ảnh, video,..(gọi chung là web data) thuộc về MPKEN hoặc đơn vị gốc mà MPKEN dẫn nguồn khi sử dụng. Các tổ chức, cá nhân không được phép tự ý đăng tải lại các nội dung này mà không trích dẫn nguồn hoặc không được sự cho phép từ trước của MPKEN hoặc đơn vị gốc.
Khi trích dẫn nguồn từ Tomoni, xin vui lòng ghi đầy đủ nội dung “Trích dẫn từ tomonivj.jp”.

  • ĐIỀU KIỆN MIỄN TRÁCH:

Các nội dung và hình ảnh đăng tải trên Tomoni đều đã được chúng tôi kiểm soát cẩn thận trước khi đăng tải, tuy nhiên, MPKEN sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các tổn thất có thể phát sinh do sử dụng các thông tin đăng tải trên trang web. Ngoài ra, các nội dung đăng tải trên trang web có thể thay đổi mà không báo trước, vì vậy xin độc giả vui lòng chú ý khi sử dụng các thông tin đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Các vấn đề về tác quyền và trích dẫn nội dung từ Tomoni xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây
Liên hệ – Góp ý

Loading...