Nhật Bản – đất nước của những doanh nghiệp lâu đời

Mục lục

 1. Bảng xếp hạng doanh nghiệp thành lập 100 năm, 200 năm theo quốc gia  

Các doanh nghiệp Nhật Bản được cho là tồn tại rất lâu đời. Nikkei BP Consulting & Anniversary Business Lab đã khảo sát các doanh nghiệp có số năm thành lập từ 100 năm, 200 năm theo từng quốc gia. Nhật Bản là nước đứng vị trí thứ nhất trong cả 2 hạng mục. Trong số những doanh nghiệp thành lập trên 100 năm trên thế giới, doanh nghiệp Nhật Bản chiếm gần một nửa. Thậm chí, trong số các doanh nghiệp thành lập trên 200 năm thì tỷ lệ này tăng lên gần đến 65%.

Bảng xếp hạng về các doanh nghiệp thành lập trên 100 năm theo quốc gia.

 Bảng 1 – Số lượng doanh nghiệp thành lập trên 100 năm và tỷ lệ giữa các quốc gia

Người ta đã thực hiện cuộc điều tra về số lượng các doanh nghiệp đã tồn tại trên 100 năm kể từ lúc thành lập theo từng quốc gia. Nhật Bản có số lượng doanh nghiệp 100 tuổi nhiều nhất trên thế giới với 33 076 doanh nghiệp, chiếm 41.3 % trong số 80 066 – tổng số các doanh nghiệp 100 tuổi trên thế giới. Đứng thứ 2 là Mỹ với 19 497 (24.4%), tiếp theo là Thụy Điển với 13 997 doanh nghiệp (17.5%)
Nếu thu hẹp đối tượng thành những doanh nghiệp thành lập được 200 năm, không có gì thay đổi khi Nhật Bản vẫn xếp ở vị trí đầu tiên với 1 340 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất đến 65% trong số 2 051 doanh nghiệp, vị trí thứ 2 cũng giống như thế là Mỹ với 239 doanh nghiệp (11.6%), thứ 3 là Đức với 201 doanh nghiệp (9.8%) và thứ 4 là Anh với 83 doanh nghiệp (4%). Nga xếp hạng thứ 13 (327 doanh nghiệp) trong thứ tự các doanh nghiệp thành lập 100 năm nhưng trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp 200 tuổi thì vị trí tăng đáng kể với 41 doanh nghiệp đứng vị trí thứ 5.
Bảng 2: Số lượng doanh nghiệp thành lập trên 200 năm và tỷ lệ
※Các điều kiện xem xét cụ thể với các công ty như dưới đây. Tình trạng hoạt động của các công ty = đang hoạt động. Hình thái pháp nhân = Ngoại trừ các cơ sở, các tổ chức công, doanh nghiệp nước ngoài, pháp nhân tôn giáo, các trường cấp 1,2,3. Các doanh nghiệp có thể thu thập thông tin về địa điểm, doanh thu (doanh thu hàng năm trên 1 000 000 yên).
※Số năm thành lập được tính toán từ năm thành lập của doanh nghiệp và đoàn thể
※Các nước loại trừ công bố (những nước có sự nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu) = Đan Mạch, Kenya, Columbia, Nam Phi, Bắc Macedonia.
※Nguồn: được tổng hợp dựa trên thông tin doanh nghiệp Orbis của Teikoku Databank và công ty Bureau van Dijk (điều tra tháng 10 năm 2014)
 2. Những doanh nghiệp nào dễ trở thành doanh nghiệp lâu đời?

Các doanh nghiệp sản xuất dễ trở thành các doanh nghiệp lâu đời. Các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ thì khó khăn trong việc tồn tại lâu.

Các doanh nghiệp trên 100 năm thì có những đặc điểm như thế nào? Kết quả phân loại theo từng ngành như biểu đồ dưới đây

Biểu đồ Tỷ lệ doanh nghiệp trên 100 tuổi theo ngành nghề (Nhật Bản)

Loại ngành nghề nhiều nhất trong các doanh nghiệp 100 năm là ngành sản xuất với 26%, tiếp theo là thương mại bán lẻ (23.5%), thương mại bán buôn (22.3%). So sánh với tỷ lệ trong tổng thể các doanh nghiệp Nhật Bản thì sẽ biết được lý do của điều này. Ngành sản xuất đứng thứ 1 với 10 điểm cao hơn mức trung bình các ngành, thương mại bán lẻ đứng thứ 2 đạt được gấp đôi điểm và cao hơn 13 điểm so với mức trung bình các ngành, ở vị trí thứ 3 thì thương mại bán buôn cũng có tỷ lệ cao hơn so với mức trung bình các ngành.

Từ vị trí thứ 4 trở đi thì tỷ lệ các doanh nghiệp trên 100 tuổi có sự đảo ngược so với tỷ lệ doanh nghiệp ngành đó trong nền kinh tế. Ngành xây dựng chiếm 16.7% tổng số doanh nghiệp nhưng chỉ chiếm 7.4% trong số các doanh nghiệp trên 100 năm. Trong khi đó ngành dịch vụ chiếm 21.9% trong tổng số doanh nghiệp nhưng lại chỉ chiếm 5.2% trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp 100 năm tuổi. Mức chênh lệch 16.7 điểm là lớn nhất trong các ngành. Lý do cho sự khác biệt này là ngoài việc ngành dịch vụ dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của khách hàng thì đây còn là loại hình kinh doanh tương đối mới. 
Ngoài ra, nếu chỉ xem xét về tỷ lệ trong “tỷ lệ xuất hiện của các doanh nghiệp 100 năm” thì tỷ lệ xuất hiện cao nhất là đối với ngành thương mại bán lẻ với 5.30%, đứng thứ 2 là dịch vụ giáo dục với 4.24%, thứ 3 là ngành dịch vụ khách sạn/ăn uống với 3.83%.
Nếu thu hẹp phạm vi điều tra ở các doanh nghiệp 200 năm tuổi thì xếp hàng theo tỷ lệ xuất hiện sẽ có sự thay đổi. Vị trí đầu tiên là ngành khách sạn/ăn uống (0.68%), vị trí thứ 2 là ngành sản xuất (0.246%), thứ 3 là ngành tiểu thương bán lẻ (0.173%). Tuy bản thân con số tỷ lệ xuất hiện không hề lớn nhưng về tỷ lệ tương đối thì ngành khách sạn/ăn uống có kết quả áp đảo so với các ngành khác.
Thứ 1 Ngành tiểu thương 5.30%
Thứ 2 Ngành dịch vụ giáo dục 4.24%
Thứ 3 Ngành bán buôn 4.23%
Thứ 4 Ngành dịch vụ lưu trú/ăn uống 3.83%
Thứ 5 Ngành chế tạo 3.78%

Bảng 3: Tỷ lệ xuất hiện các doanh nghiệp 100 năm (Nhật Bản)

Thứ 1 Ngành dịch vụ lưu trú/ăn uống 0.680%
Thứ 2 Ngành chế tạo 0.246%
Thứ 3 Ngành tiểu thương 0.173%
Thứ 4 Ngành khai khoáng, khai thác đá 0.154%
Thứ 5 Ngành bán buôn 0.149%

Bảng 4: Tỷ lệ xuất hiện các doanh nghiệp 200 năm (Nhật Bản)

3. Quy mô doanh thu có làm thay đổi mức độ lâu dài của doanh nghiệp hay không?
Trong số các công ty có doanh thu trên 50 tỷ yên, tỷ lệ xuất hiện các doanh nghiệp 100 năm là 16,8%

Tiếp theo quy mô doanh thu có làm thay đổi mức độ lâu dài của doanh nghiệp hay không? Nhóm nghiên cứu đã chia các doanh nghiệp thành 5 nhóm với doanh thu từ 1 trăm triệu yên cho đến 50 tỷ yên và so sánh ở những quốc gia chủ yếu và có được kết quả như dưới đây 

  Dưới 100 triệu yên Từ 100 triệu đến 1 tỷ yên Từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ yên Từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ yên Trên 50 tỷ yên
Nhật 1.8% 2.4% 4.8% 9.1% 16.8%
Mỹ 0.2% 0.8% 2.9% 6.8% 7.8%
Đức 1.6% 2.1% 4.5% 7.9% 12.3%
Anh 0.0% 0.2% 1.5% 2.9% 6.0%
Ý 0.0% 0.1% 0.5% 0.9% 4.4%

Bảng 5: Tỷ lệ doanh nghiệp 100 năm theo tỷ lệ doanh thu (So sánh giữa các nước lớn)

4. Công ty niêm yết thành lập lâu đời nhất tại Nhật Bản là Công ty Xây dựng Matsui 

Ở đây chúng ta hãy cùng liệt kê những doanh nghiệp lâu đời nhất. Danh sách này được trích từ trong kết quả điều tra các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp thành lập lâu đời nhất là Xây dựng Matsui. Công ty thành lập năm 1586 đến năm 2020 là đã được 434 năm. Đứng vị trí thứ 2 là Công ty Khoáng sản Kim loại Sumitomo thành lập năm 1590. Các công ty được thành lập vào những năm 1600 bao gồm Công ty Rượu Yomei (năm 1602), Công ty Công nghiệp Ozu chuyên kinh doanh các sản phẩm dệt (năm 1603), và tiếp theo là Công ty Thương mại Yuasa (năm 1666) 

Bảng 6: Doanh nghiệp lên sàn lâu đời (Nhật Bản)

Tương tự như trên, các công ty lên sàn của các nước khác được tổng hợp như dưới đây. Tại Mỹ, quốc gia có số lượng doanh nghiệp 100 tuổi đứng thứ 2, YORK WATER COMPANY (Công ty cấp thoát nước và công trình thuỷ lợi) được thành lập năm 1816 là công ty lâu đời nhất tại Mỹ. Vị trí thứ nhất trong những công ty lâu đời tại Thụy Điển – đất nước đứng thứ 3 thế giới là công ty HOLMEN thành lập năm 1609 (chế tạo giấy).

Doanh nghiệp lâu năm nhất ở Đức, đất nước xếp hạng thứ 4 thế giới, là SHW công ty sản xuất linh kiện xe ô tô. Công ty thành lập năm 1365 tính đến nay đã hơn 655 năm và trở thành công ty có tuổi thọ lâu đời nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán của thế giới. Tại Anh – đất nước xếp hạng ở vị trí thứ 5 thì doanh nghiệp lâu đời nhất là ngân hàng BARCLAYS (thành lập năm 1690). Cũng tại vị trí thứ 5 của Italia thì vị trí đầu tiên thuộc về ngân hàng BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA thành lập năm 1472.

Bảng 7: Doanh nghiệp lên sàn lâu đời ở một số nước khác

5. Tại Nhật có nhiều doanh nghiệp lâu đời

Theo kết quả điều tra, việc doanh nghiệp Nhật Bản tồn tại lâu năm đã được chứng minh dựa trên những số liệu cụ thể. Nội dung đó sẽ được tổng hợp lại như dưới đây:
Số lượng doanh nghiệp trên 100 năm là 33076 doanh nghiệp đứng đầu trên thế giới. Chiếm tỷ lệ 41.3% trong tổng số doanh nghiệp trên 100 năm trên thế giới, Mỹ xếp thứ 2 với 24.4%, cách xa Nhật 17%.

Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản thành lập từ 200 năm trở lên có khuynh hướng tăng lên, đứng hàng đầu với 1340 doanh nghiệp. Chiếm 65% trong tổng số các doanh nghiệp thành lập trên 200 năm trên toàn thế giới. Đứng thứ 2 là Mỹ với 11.6% và giữ khoảng cách là 53%.

Ngành nghề chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các doanh nghiệp 100 tuổi là bán lẻ với 5.3% nhưng đối với các doanh nghiệp trên 200 tuổi thì ngành khách sạn/ăn uống chiếm 0.68% đứng đầu còn ngành bán lẻ bị rơi xuống vị trí thứ 3.

Khi xem xét về quy mô riêng biệt của doanh thu thì ở doanh nghiệp 100 tuổi thì tầng lớp doanh thu dưới 1 tỷ yên là nhiều nhất với 41.7% nhưng khi xem xét đến tỷ lệ xuất hiện của doanh nghiệp 100 năm thì là 1.8%. Tỷ lệ xuất hiện cao nhất là trên 500 tỷ yên với 16.8%.

Việc bảo vệ hình thái của doanh nghiệp và tiếp tục việc kinh doanh là một số lượng rất nhỏ các doanh nghiệp được chọn. Phần nhiều còn lại vì các lí do như thiên tai, chiến tranh hoặc do bị cuốn vào làn sóng kinh tế mà việc rút khỏi kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Người kinh doanh, những nhân viên làm tại doanh nghiệp đó đều mong muốn doanh nghiệp đó tồn tại lâu dài. Không thể nói đó là một điều kiện xác thực của một doanh nghiệp mạnh, tồn tại lâu dài nhưng dù sao đi nữa thì theo kết quả điều tra các doanh nghiệp Nhật Bản chính là minh chứng rõ ràng nhất trên thế giới hiện nay.

Link báo và ảnh: https://consult.nikkeibp.co.jp/
Biên dịch: Thuỳ Linh

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...