Mẹ Việt ở Nhật đi làm thêm – Cần lưu ý điều gì?

  Khác với nhiều nước khác, vợ chồng thường độc lập về thuế và bảo hiểm, nhưng do ảnh hưởng của “truyền thống” chỉ mình bố đi làm nuôi cả nhà từ xưa, nên Nhật có chế độ thuế và bảo hiểm liên đới giữa thu nhập của chồng-vợ khá phức tạp. Ở bài này … Continue reading Mẹ Việt ở Nhật đi làm thêm – Cần lưu ý điều gì?