Bạn cần đóng bảo hiểm nào khi ở Nhật?

Ngoài thuế ra, thì bảo hiểm cũng là vấn đề gây nhiều thắc mắc đối với các bạn đang đi làm chính thức và baito tại Nhật (Tham khảo bài viết về thuế tại LINK NÀY.) Thông qua bài này, Tomoni sẽ giải đáp một số thắc mắc xung quanh hai loại bảo hiểm 国民健康保険 (kokumin … Continue reading Bạn cần đóng bảo hiểm nào khi ở Nhật?