Voice of Asean Sempai (Vol 44)

     “Mình có nghe nhiều bạn nói rằng Nhật là 1 đất nước có môi trường làm việc vất…