Tết xa nhà

   Mình vẫn nhớ Tết đầu tiên mình ở xa nhà là năm 2004. Hồi đấy mình sang Nagoya học…

Voice of Asean Sempai (Vol 47)

     “Mình nghĩ việc học không bao giờ là muộn, khi ở nước ngoài muốn hoà nhập phát triển…