Shingaku Memoir Vol. 7

Theo đuổi ước mơ học đại học tại Nhật Bản, bạn cần gì cho hành trang trên con đường này?…

Voice of Asean Sempai (Vol 42)

   Mình rất thích câu nói: “Nếu bạn nghĩ bạn làm được thì bạn đúng và nếu bạn nghĩ bạn…