Voice of sempai Vol 73

“Việc phải tạm hy sinh những thú vui hàng ngày của bản thân để dành thời gian cho việc học…