Voice of Asean Sempai (Vol 63)

     “Dù thực tập sinh không có được môi trường học tiếng Nhật tốt như các bạn du học…