Voice of Asean sempai (Vol 79)

“Trong suy nghĩ của mình, mỗi con người chúng ta đều là những cá thể riêng biệt với những tiềm…

Voice of Asean Sempai (Vol 78)

“Thi thoảng có dịp trò chuyện, tư vấn với các chị em sắp hay vừa mới sang Nhật theo chồng…