Khi phụ nữ là BrSE

Cơ duyên nào khiến chị quyết định học ngành IT?  Năm 2002, khi còn đang là sinh viên năm thứ…

Voice of Asean Sempai (Vol 72)

“Có thể nhiều người sẽ cảm thấy việc lựa chọn lên Tokyo làm của mình là hơi cực đoan, nhưng…