Voice of Asean Sempai (Vol 52)

     “Từ khi còn học cấp 3, mình đã luôn băn khoăn trăn trở về việc mình sẽ còn…